Image

    „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

    Operacja pn. zakup sprzętu do obróbki strumieniowo-ściernej i do natrysku warstw poliuretanowych LINE-X mająca na celu umożliwienie świadczeń innowacyjnych usług przez firmę Daniel Banaś Decorpaint współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

    Przewidywane wyniki operacji: Rozwój firmy Daniel Banaś Decorpaint poprzez zakup hydropiaskarki, piaskarki kabinowej, kompresora, agregatu dozującego, paneli fotowoltaicznych oraz zatrudnienie pracowników w wymiarze 3,25 etatu do czasu złożenia wniosku o płatność ostateczną.

    © 2019 All Rights Reserved. Designed By SG